W 2023 roku urodziło się 559 małych piasecznian. To aż o 146 mniej maluchów mniej niż dzieci zameldowanych w naszej gminie rok wcześniej. Zmniejszyła się też liczba par, które zawarły małżeństwo.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Piasecznie w 2023 r. zarejestrowanych zostało 1233 dzieci, trochę mniej niż w 2022 r., kiedy było ich 1573. Trzeba pamiętać, że zgodnie z przepisami dzieci rejestruje się w USC właściwym dla miejsca urodzenia, więc w Piasecznie rejestrowane są maluchy, które przyszły na świat w szpitalu św. Anny w Piasecznie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają ich rodzice. W piaseczyńskim szpitalu rodzą się dzieci zarówno z innych gmin powiatu, jak i z dalszych okolic. Podobnie jak dzieci naszych mieszkańców rodzą się na przykład w szpitalach w Warszawie.

Z informacji Biura Ewidencji Ludności wynika, że małych piasecznian przybyło w 2023 roku 559 (w 2022 roku było ich 705), w tym 277 dziewczynek i 282 chłopców. W mieście zostało zameldowanych 136 dziewczynek i 131 chłopców, a w sołectwach łącznie 141 dziewczynek i 151 chłopców. Chłopcom rodzice najczęściej nadawali imię Adam, Antoni i Wojciech. Dla swoich córek rodzice najczęściej wybierali imiona Zuzanna, Hanna i Pola. Najrzadsze imiona nadawane w USC w Piasecznie to Alisiia, Dalia, Ida, Ada, Liwia, Samuel, Orest, Jędrzej, Lukas, Florian i Gustaw.

Liczba par, które zawarły małżeństwo w naszej gminie w 2023 roku zmniejszyła się w stosunku do roku 2022. Na ślubnym kobiercu stanęły 184 pary, podczas gdy rok wcześniej było ich 227. Na terenie gminy Piaseczno w 2023 roku zawartych zostało 85 ślubów konkordatowych (w 2022 roku było ich 131) oraz 99 ślubów cywilnych, w tym aż 56 zostało zawartych w plenerze, a 43 w piaseczyńskim ratuszu.

W 2023 roku USC w Piasecznie wydał 933 akty zgonu. Dla porównania w roku 2022 wydanych zostało 1056 aktów zgonu, w 2021 r. – 1065, a w 2020 r. ­– 1 026.