Gminne Szkoły w Chmurze Microsoft

4026
Zdjęcie. Szkoła w Chmurze Microsoft. Kolaż zdjęć.
Szkoła w Chmurze Microsoft

Postęp technologiczny w nowoczesnym świecie nadaje również kierunek rozwoju oświaty. Jednym z obecnie najważniejszych naszych zadań jest poszerzanie możliwości nauczycieli, by mogli projektować i wspierać kształcenie uczniów przy użyciu najnowszej technologii.

Współpraca z firmą Microsoft, która od wielu lat inicjuje i wspiera wprowadzanie nowych technologii w edukacji przyniosła w szkołach efekt w postaci uporządkowania nauki zdalnej w naszych placówkach oraz rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli. – W ciągu 6 miesięcy wszystkie nasze szkoły otrzymały tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft”– mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza. – Dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft, które wykorzystują w swojej codziennej pracy nowoczesne technologie i oprogramowanie – dodaje wiceburmistrz, odpowiedzialna w gminie za sprawy oświaty.

Czym jest Szkoła w Chmurze Microsoft?

Jest to szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami. To szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii a także ucząca jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów. Ponadto pomaga przygotować uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po zakończeniu edukacji szkolnej.

Niezbędne oprogramowanie we wszystkich piaseczyńskich szkołach

We wszystkich szkołach gminy Piaseczno wdrożona została usługa Office365 dla Edukacji. Podczas nauki zdalnej wielu nauczycieli i uczniów może posługiwać się różnymi aplikacjami, np.: Microsoft Teams, Forms, Sway, OneNote, Outlook, Word, Excel czy Power Point. Dzięki udostępnionym aplikacjom powstają testy, quizy oraz ankiety, co wpływa na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych. Aplikacje Office 365Education zapewniły nauczycielom i uczniom prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym, dzielenie się materiałami multimedialnymi, współtworzenie dokumentów szkolnych, kontaktowanie się z zespołami klasowymi i nauczycielskimi a także udział w wirtualnych zebraniach rady pedagogicznej. Coraz więcej pedagogów doceniło kreator testów Forms oraz cyfrowy notes OneNote. Uczniowie i nauczyciele otrzymali dostęp do profesjonalnej i bezpiecznej poczty elektronicznej oraz wirtualnego dysku OneDrive. Za pomocą Microsoft Teams prowadzone są lekcje online, wzbogacone o współdzielenie ekranu oraz udostępniane materiały. Zastosowana technologia pozwoliła nauczycielom zdobyć praktyczną wiedzę i nowe kompetencje, które będą wykorzystywane w przyszłości. Uczniowie zaś zdobyli kompetencje cyfrowe, które pozwolą stać się aktywnymi uczestnikami współczesnego społeczeństwa.

Certyfikat formą uznania

– Uzyskanie przez wszystkie nasze szkoły tytułu “Szkoła w Chmurze Microsoft” jest dowodem pracy, zaangażowania i umiejętności całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. Gratuluję i dziękuję wszystkim dyrektorom i nauczycielom. Dzięki Waszemu wysiłkowi nauka zdalna stała się możliwa i akceptowalna przez rodziców i uczniów. Jest to duże wyróżnienie dla naszych szkół i mam nadzieję, że jest to zapowiedź  kontynuacji cyfrowej transformacji na miarę XXI w. –  podsumowuje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Za współpracę i wprowadzania naszych placówek w wirtualny świat dziękuję również Pani Agacie Kapica – Industry Executive EDU Microsoft oraz Panu Pawłowi Pławiak – Dyrektorowi Zarządzającemu CBSG Polska- dodaje wiceburmistrz.

„Bardzo dziękuję za owocną współpracę z Gminą Piaseczno i piaseczyńskimi szkołami. Serdecznie gratuluję wyróżnienia Państwa szkół jako Szkół w Chmurze Microsoft. Świadczy to o priorytetowym traktowaniu edukacji przez Władzy Gminy Piaseczno, a także niesamowitym zaangażowaniu społeczności szkolnych. W Microsoft wierzymy, że największy wpływ na rozwój edukacji i uczniów ma nowoczesna szkoła, którą tworzą zaangażowani oraz innowacyjni nauczyciele, pedagodzy i dyrekcja szkoły. Szkoły w Chmurze Microsoft tworzą społeczność szkół, które są zaangażowane w transformację cyfrową edukacji, szczególnie widoczną w ubiegłym roku kalendarzowym”.Agata Kapica – Industry Executive EDU, Microsoft

“Faktem jest, że platforma Office 365 Education stała się rozwiązaniem umożliwiającym realizację zajęć dydaktycznych podczas pandemii. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, firma CBSG Polska pomogła placówkom edukacyjnym wypracować wzorce do przeprowadzania zajęć, pracy samodzielnej uczniów oraz technik weryfikacji postępów. Nastąpiło to dzięki standaryzacji konfiguracji, z zastosowaniem najlepszych praktyk dla rozwiązań Microsoft oraz przeprowadzając serie szkoleń dla nauczycieli. Nasza współpraca uwieńczona została przyznaniem poszczególnym placówkom certyfikatów “Szkoła w Chmurze Microsoft”. Wyróżnienie to potwierdza ogromne zaangażowanie grona pedagogicznego w wykorzystaniu najnowszych technologii Microsoft i ich adaptacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pragnę podziękować Pani Burmistrz oraz dyrekcjom i kadrom tych szkół za zaufanie i zaangażowanie w proces transformacji cyfrowej. Jestem przekonany, że efekty naszych działań przyczynią się do dalszego rozwoju technologicznego szkół oraz kompetencji kluczowych z zakresu IT.”Paweł Pławiak, Dyrektor Zarządzający CBSG Polska.

Szczegóły dotyczące programu Szkoła w Chmurze Microsoft znajdują się na stronie internetowej: www.aka.ms/SzkolaMicrosoft