Goście ze Słowacji

480

W ramach programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego naszą gminę odwiedziła młodzież i nauczyciele ze słowackiej Sniny.

Młodzież ze słowackiego gimnazjum oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie mieli możliwość wymiany uczniowskiej dzięki programowi ”Powiązania międzykulturowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej na podstawie Polski i Słowacji”. Celem projektu jest budowa świadomości kulturowej dotyczącej krajów partnerskich wśród młodzieży oraz wzmacnianie sąsiedzkich relacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Cele edukacyjne programu to komunikacja w języku obcym, wspólne uczestnictwo w projektach oraz zaplanowanych aktywnościach, zapoznanie się z rozwiązaniami oraz narzędziami wykorzystywanymi przez szkołę partnerską.

30 maja 2023 r. młodzież z obu partnerskich szkół spotkała się z burmistrzem Danielem Putkiewiczem oraz jego zastępczynią Hanną Kułakowską – Michalak. Uczniowie słowackiego gimnazjum opowiedzieli co najbardziej podoba im się w Polsce, mieli także okazję do rozmowy z włodarzami naszej gminy.