Gospodarka

6744
Gmina Piaseczno blisko 50 proc. wydatków przeznacza na zadania inwestycyjne
Gmina Piaseczno blisko 50 proc. wydatków przeznacza na zadania inwestycyjne

W ostatnich latach Piaseczno nieprzerwanie lideruje w ogólnopolskich rankingach samorządowych zarówno w dziedzinie budżetu, wydatków inwestycyjnych jak i atrakcyjności dla prywatnego biznesu.

Dynamiczny przyrost liczby mieszkańców oraz liczni nowi inwestorzy to z jednej strony dodatkowe wpływy do gminnego budżetu, z drugiej strony ogromne oczekiwania którym sprostać musi samorząd.

Dlatego gmina Piaseczno blisko 50 proc. wydatków przeznacza na zadania inwestycyjne. Co roku w gminie do użytku oddawana jest nowa placówka oświatowa (w 2009 r. nowe Gimnazjum w Gołkowie, rozbudowany zespół szkół w Chylicach oraz trzy przedszkola publiczne: w Zalesiu Górnym, Zalesiu Dolnym oraz Głoskowie) oraz rozbudowywane jest zaplecze sportowe. Setki milionów złotych pochłonął program budowy sieci kanalizacji i wodociągów oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w ramach Funduszu Spójności. Sukcesywnie co roku coraz większą część budżetu przeznacza się na budowę i modernizację dróg oraz wsparcie systemu komunikacji publicznej.

Od 2005 roku gmina posiada Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Obecnie jednym z priorytetów jest realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji centrum miasta. Gmina we współpracy z renomowaną holenderską firmą urbanistyczno-konsultingową RDH, przygotowała koncepcję wizji rozwoju centrum miasta, która oparta jest na przebudowie trzech głównych placów w mieście, zagospodarowaniu parku miejskiego oraz odrestaurowania terenu kolejki wąskotorowej.