Harmonogram przejazdu autokaru dowożącego i odwożącego uczniów do Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Orężnej

1115
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie

Harmonogram przejazdu autokaru na trasie Gosir – Orężna – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie.

I. kurs
Miejsce zbiórki: GOSiR- wejście główne (hall)
7:00 – zbiórka i sprawdzenie listy
7:10 – odjazd w kierunku szkoły
Autokar nr 1- opiekunowie: G. Klarecka- Szydziak, A. Dymek, E. Duch
Autokar nr 2- opiekunowie: A. Klimek, A. Krywińska, A. Wieczorek
W porannym kursie opiekunowie nie zmieniają się.
Na czas nieobecności p. Krywińskiej opiekę przejmuje p. Filipowska.

W autokarze nr 1 jadą uczniowie z klas: 2m, 2d, 2j, 2f, 2l, 2e, 2h, 2c
W autokarze nr 2 jadą uczniowie z klas: 2g, 2k, 2i

II. kurs
Powrót dzieci uczących się rano (jeden autokar)
Miejsce zbiórki: Szkoła ul. Orężna 3b
Wyjazd 12:40
Odbiór dzieci – ok. 13:00 GOSiR- wejście główne (hall)
Opiekunowie w autokarze:
Poniedziałek 19.12.2016 – A. Klimek, A. Dymek
Wtorek 20.12.2016 – E. Duch, G. Klarecka- Szydziak
Środa 21.12.2016 – A. Wieczorek, A. Klimek
Odbiór dzieci u opiekunów, po podpisaniu listy odbioru. Obowiązują upoważnienia takie jak u wychowawcy klasy.

III. kurs
Godzina 10:30
Miejsce zbiórki: GOSiR (wejście główne- hall)
Sprawdzenie listy
Wyjazd w kierunku szkoły.
Opiekunowie w autokarze:
Poniedziałek 19.12.2016 – A. Kowalska, M. Olędzka
Wtorek 20.12.2016 – M. Rządkowska, A. Agacińska
Środa 21.12.2016 – A. Kowalska, M. Olędzka
Przyjazd do szkoły ok. 11:00

IV. kurs
Godzina 16:30 – wyjazd dzieci ze szkoły ul Orężna 3b
Przyjazd na miejsce – GOSiR (wejście główne- hall) ok. 17:00

Odbiór dzieci przez upoważnione osoby zgodnie z informacją obowiązującą w dokumentach wychowawcy klasy.
Opiekunowie w autokarze:
Poniedziałek 19.12.2016 – A. Kowalska, M. Olędzka
Wtorek 20.12.2016 – M. Rządkowska, A. Agacińska
Środa 21.12.2016 – A. Kowalska, M. Olędzka

Podkreśleniem zaznaczono nazwisko opiekuna sprawdzającego listę w autokarze.
Bardzo prosimy o punktualność!

Harmonogram został przygotowany na czas zamknięcia przejazdu kolejowego.

Nie ulegają zmiany kursów.
Zmieniać się będą tylko opiekunowie z kursów II, III, IV.