Akcja “Zima w Mieście 2017”

1010
Akcja
Akcja "Zima w Mieście 2017"

Po raz kolejny uczniowie naszych szkół będą mogli w czasie ferii zimowych skorzystać z zajęć świetlicowych, rekreacyjnych bądź sportowych w ramach akcji “Zima w Mieście”

Wiemy, że akcja cieszyła się zainteresowaniem rodziców w ubiegłym roku dlatego też kontynuujemy program bezpłatnych zajęć sezonowych w ramach akcji ZIMA W MIEŚCIE, których organizatorem jest Gmina Piaseczno. Program adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym, które chcą w ciekawy, aktywny i pełen wrażeń sposób spędzić czas ferii zimowych.
Program będzie realizowany przy współpracy i współudziale piaseczyńskich szkół podstawowych.

Na uczniów czeka wiele atrakcji m. in.

Wycieczki wyjazdowe:

 • do kina
 • do ogrodu botanicznego
 • do pracowni ceramicznej
 • na kręgle

Planowane zajęcia na terenie Gminy Piaseczno:

 • gry i zabawy przy wykorzystaniu szkolnego sprzętu sportowego
 • gry i zabawy planszowe
 • zajęcia plastyczne
 • korzystanie z biblioteki
 • rozmowy na temat bezpieczeństwa w szkole, na drodze z przedstawicielami policji oraz straży pożarnej
 • konkursy i rozgrywki sportowe
 • wyjścia na basen, lodowisko

Koszty finansowe akcji „ Zima w mieście” pokryje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zaś koszty za wyżywienie uczniów pokrywają rodzice. Program oparty będzie na stałym harmonogramie zajęć przedstawionym na stronie internetowej szkoły. Nad bezpieczeństwem i organizacją zajęć będzie czuwać kadra opiekunów-wychowawców oraz koordynator. Rodziców zainteresowanych akcją „ Zima w mieście” prosimy o kontakt ze szkołą.

Zapraszamy dzieci do uczestnictwa w zajęciach !