Harmonogramy odbioru odpadów na 2020 r.

8163
Obiór odpadów PUK Piaseczno

Uprzejmie informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów na 2020 r. dostępne są na stronie https://odpady.piaseczno.eu/harmonogram-pliki-do-pobrania/

Ze wszystkich 3 sektorów na terenie gminy Piaseczno odpady odbiera miejska spółka – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno.

Nowa siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami zmienił siedzibę i aktualnie mieści się w budynku przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie. Godziny pracy nie uległy zmianie: w poniedziałki od 8.00 do 18.00, w pozostałe dni (od wtorku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Poniżej nowe numery telefonów:

(22) 70-17-532 – Naczelnik Wydziału

(22) 70-17-536 – SEKTOR I (Obejmuje obszar miasta Piaseczno na zachód od linii kolejowej Warszawa – Radom oraz obszar sołectw: Antoninów – Kuleszówka, Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, Głosków Letnisko, Głosków, Gołków, Henryków Urocze, Kamionka, Mieszkowo, Robercin, Runów, Szczaki, Wola Gołkowska, Wólka Pracka, Złotokłos)

(22) 70-17-534 – SEKTOR II (Obejmuje obszar sołectw: Bogatki, Chojnów, Chylice, Chyliczki, Grochowa – Pęchery, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówka, Łbiska, Nowinki, Orzeszyn, Pilawa, Siedliska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Żabieniec)

(22) 70-17-537 – SEKTOR III (Obejmuje obszar miasta Piaseczno na wschód od linii kolejowej Warszawa – Radom oraz obszar sołectw: Julianów i Józefosław)

Od 1 lutego nieruchomości niezamieszkałe wyłączone z gminnego systemu

Dodatkowo informujemy, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 397/XVI/2019 uchwalonej 13 listopada 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 13553), nieruchomości niezamieszkałe z dniem 01 lutego 2020 r. zostaną wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wszyscy Państwo, którzy złożyli do Wydziału Gospodarki Odpadami deklarację DON-1 oraz DOL-1 zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem, które posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych, dostępnego na stronie internetowej www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Rejestr Działalności Regulowanej”.

Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy będzie prowadził kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także kontrolę firm odbierających odpady z przedmiotowych nieruchomości.

Zawiadomienia o zaistniałej sytuacji zostały wysłane do Państwa listem poleconym.