Harmonogramy odbioru odpadów na 2020 r.

22487
Zdjęcie samochodu do obioru odpadów PUK Piaseczno
Obiór odpadów PUK Piaseczno

Uprzejmie informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów na 2020 r. dostępne są na stronie https://odpady.piaseczno.eu/harmonogram-pliki-do-pobrania/

Ze wszystkich 3 sektorów na terenie gminy Piaseczno odpady odbiera miejska spółka – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno.

Nowa siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami

Wydział Gospodarki Odpadami zmienił siedzibę i aktualnie mieści się w budynku przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie. Godziny pracy nie uległy zmianie: w poniedziałki od 8.00 do 18.00, w pozostałe dni (od wtorku do piątku) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Poniżej nowe numery telefonów:

(22) 70-17-532 – Naczelnik Wydziału

(22) 70-17-536 – SEKTOR I (Obejmuje obszar miasta Piaseczno na zachód od linii kolejowej Warszawa – Radom oraz obszar sołectw: Antoninów – Kuleszówka, Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, Głosków Letnisko, Głosków, Gołków, Henryków Urocze, Kamionka, Mieszkowo, Robercin, Runów, Szczaki, Wola Gołkowska, Wólka Pracka, Złotokłos)

(22) 70-17-534 – SEKTOR II (Obejmuje obszar sołectw: Bogatki, Chojnów, Chylice, Chyliczki, Grochowa – Pęchery, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówka, Łbiska, Nowinki, Orzeszyn, Pilawa, Siedliska, Wólka Kozodawska, Zalesie Górne, Żabieniec)

(22) 70-17-537 – SEKTOR III (Obejmuje obszar miasta Piaseczno na wschód od linii kolejowej Warszawa – Radom oraz obszar sołectw: Julianów i Józefosław)

Od 1 lutego nieruchomości niezamieszkałe wyłączone z gminnego systemu

Dodatkowo informujemy, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 397/XVI/2019 uchwalonej 13 listopada 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 13553), nieruchomości niezamieszkałe z dniem 01 lutego 2020 r. zostaną wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wszyscy Państwo, którzy złożyli do Wydziału Gospodarki Odpadami deklarację DON-1 oraz DOL-1 zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem, które posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych, dostępnego na stronie internetowej www.odpady.piaseczno.eu w zakładce „Rejestr Działalności Regulowanej”.

Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy będzie prowadził kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także kontrolę firm odbierających odpady z przedmiotowych nieruchomości.

Zawiadomienia o zaistniałej sytuacji zostały wysłane do Państwa listem poleconym.