Historia współpracy z gminą Arklow

1222
Gmina Arklow
Gmina Arklow

Inicjatorem nawiązania współpracy gmin był Ambasador RP w Dubline dr Tadeusz Szumski. Na zaproszenie burmistrza Piaseczna 15 września 2008 r. do naszej gminy przybyła 3 osobowa delegacja władz Arklow. W trakcie objazdu po gminie Irlandczycy zwiedzili fabrykę Technicolor, obiekt Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, stadion KS Piaseczno oraz stację kolejki wąskotorowej. Zachwyceni byli organizacją przestrzeni, halą i boiskami sportowymi oraz wyglądem klas lekcyjnych i szatni w Gimnazjum nr 2 w Piasecznie. Podczas wizyty w obecności wiceambasadora RP w Irlandii dr Jacka Rosy podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy obu samorządów. W kwietniu 2009 roku z rewizytą w Irlandii gościła 3 osobowa delegacja z gminy Piaseczno. W sierpniu 2009 roku doszło do pierwszej wymiany młodzieży, młodzi zawodnicy z KS Piaseczno zaproszeni zostali na międzynarodowy turniej piłkarski organizowany przez klub FC Arklow.
Współpraca z Arklow zakończona została w listopadzie 2012 roku.