Historia współpracy z gminą Nowograd Wołyński

1844
Nowograd Wołyński
Nowograd Wołyński

Impulsem do nawiązania bliższych kontaktów z ukraińskim rejonem była działalność pani Teresy Gawrylewskiej – Maśluk z Koła Absolwentów “Chyliczanka”, która m.in. dzięki ofiarności mieszkańców Piaseczna wspierała działalność organizacji polonijnych, organizując m.in. biblioteki w okolicach Nowogradu Wołyńskiego. We wrześniu 2004 roku doszło do pierwszej wizyty władz ukraińskiego rejonu w Piasecznie, w czerwcu 2005 roku podpisana zaś została umowa partnerska. Dzięki niej doszło m.in. dwukrotnie do organizacji kolonii letnich dzieci z Ukrainy w Piasecznie.
Współpraca z Nowogradem Wołyńskim zakończona została w listopadzie 2012 roku.