Historyczny układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków

4211
Rynek miejski w Piasecznie fot. Tomasz Nizielski
Rynek miejski w Piasecznie fot. Tomasz Nizielski

Zakończone zostało postępowanie wszczęte na początku lipca 2020 roku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna.

Obszar śródmieścia wyznaczony na mapach w załączniku graficznym do decyzji, wpisany został do rejestru zabytków z dniem 22 stycznia 2021 roku.

Szansa dla miasta ale i utrudnienia

Sama decyzja i jej uzasadnienie zwraca uwagę na wyjątkową historię miasta, wartość historycznego centrum. Z pewnością wykorzystamy to w budowie tożsamości i marki naszego miasta – deklaruje burmistrz Daniel Putkiewicz. – Zależy nam, aby historyczne centrum było „salonem” miasta , miejscem społecznej aktywności w zadbanej przestrzeni publicznej. To wymaga realizacji wielu przedsięwzięć a skutkiem tej decyzji mogą być dodatkowe administracyjne utrudnienia przy realizacji inwestycji zarówno prywatnych jak i publicznych – zauważa.

Przy wsparciu architektów

Pracownicy urzędu miasta współpracowali z urzędnikami konserwatora. Udało się w toku postępowania skorygować obszar, uściślić granice, jednak w przyszłości wiele będzie zależało od współpracy i sprawności administracji w uzgadnianiu i wydawaniu poszczególnych decyzji. W toku postępowania gmina aktywnie uczestniczyła w ustalaniu granic obszaru, przy wsparciu architektów i urbanistów z SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich). Reprezentacja urzędników, radnych oraz mieszkańców wzięła udział w wizji lokalnej. Kolejne dyskusje i spotkania dotyczyły zakresu planowanego obszaru. Gmina złożyła przygotowane we współpracy z SARP opracowanie proponowanych granic historycznego układu miasta.

Wstrzymane inwestycje, korekta obszaru

Wszczęcie postępowania wstrzymało liczne inwestycje w tym rejonie miasta. Ostatecznie granica została ustalona, obejmując najcenniejszy w ocenie MWKZ, fragment miasta. W stosunku do pierwotnego zamysłu zwolniony został teren przy sądzie i w rejonie ul. Czajewicza, który przedstawia mniejsze walory historyczne. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacz, że wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakie ograniczenia narzuca decyzja konserwatora?

Mówi o tym pouczenie opublikowane w obwieszczeniu na stronie Konserwatora: bip.mwkz.pl/dokument/41

– Postaramy się wkrótce przekazać mieszkańcom więcej informacji o poszczególnych procedurach. Jednak wcześniej chcielibyśmy wyjaśnić i potwierdzić niektóre sprawy u źródła czyli konserwatora wojewódzkiego oraz w starostwie, które wydaje pozwolenia związane z robotami budowlanymi – wyjaśnia burmistrz

Załącznik graficzny do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna plik (.pdf 24,4 MB)

Załącznik graficzny do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczna

 
Załącznik graficzny do decyzji dostępny jest również pod linkami:
bip.mwkz.pl/dokument/41
załącznik graficzny do decyzji (.pdf, 24,2 MB)

Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków plik (.pdf 212 KB)

Pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków