II dodatkowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2022, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych (wiejskich) prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Piaseczno

216

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1930 ze zm.) Gmina Piaseczno ogłasza: 1.     podstawowa kwota dotacji na rok 2022 r. dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po II aktualizacji (art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : II dodatkowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2022, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych (wiejskich) prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Piaseczno