II Otwarty konkurs ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka dla mieszkańców Gminy Piaseczno na lata 2022-2024

1472

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO
zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 18.11.2021 roku
Ogłasza konkurs na podstawie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. …

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : II Otwarty konkurs ofert na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka dla mieszkańców Gminy Piaseczno na lata 2022-2024