II Zastępca Burmistrza

254

Robert Widz – II Zastępca Burmistrza
Nadzór nad:

Wydziałem Urbanistyki i Architektury
Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydziałem Infrastruktury i Transportu Publicznego

sekretariat tel. 22 70 17 588 e-mail:…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : II Zastępca Burmistrza