IM.131.9.2021

229

I W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na zakup i dostawę 2 szt. fabrycznie nowych, monitorów zewnętrznych przeznaczonych do wyświetlania informacji pasażerskiej w wiatach przystankowych Zamawiającego w ramach zadania Zakup i montaż tablic przystankowych, zadanie nr IM-IN1  proszę o złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym do dnia…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : IM.131.9.2021