Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16.04.2024 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

106

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16.04.2024 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.