Informacja dla organizacji pozarządowych działających w Gminie Piaseczno

3034

Zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych działających w Gminie Piaseczno z uprzejmą prośbą o przedłożenie zarysu harmonogramu i kosztów zadań, jakie Państwa organizacja zamierza realizować w roku 2021, z podziałem na wydatki ze środków finansowych własnych oraz  z dotacji.

Zapraszamy również do zapoznania się z Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 i przekazania na adres gminy Piaseczno swoich wniosków, spostrzeżeń lub nowych propozycji, które zdaniem Państwa powinny znaleźć się w Programie Współpracy z organizacjami w przyszłości.

Wnioski i propozycje można składać do 14.09.2020r. na adres:

Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

W razie pytań prosimy o kontakt:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 pok. 64 lub  pod nr tel. (0-22) 70 17 626 – Pani Magdalena Kaniut,
– adres poczty elektronicznej: magdalena.kaniut@piaseczno.eu lub rss@piaseczno.eu

Informacja dla organizacji społecznych działających w Gminie Piaseczno