Informacja o przystąpieniu Gminy Piaseczno do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r.

600

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA PIASECZNO przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja o przystąpieniu Gminy Piaseczno do zakupu paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r.