Informacja o roztrzygnięciu skargi na czynności związane z przetargiem pisemnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 26.03.2024 r. dot. sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83 zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Sikorskiego 1a

148

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja o roztrzygnięciu skargi na czynności związane z przetargiem pisemnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 26.03.2024 r. dot. sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 83 zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Sikorskiego 1a