Informacja o wszczęciu postpowania dministracyjnego ws. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

422

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr WA.ZUZ.6.4210.544.2022.KK

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja o wszczęciu postpowania dministracyjnego ws. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego