Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. ew. 7/51 obręb 10 miasto Piaseczno

237

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. ew. 7/51 obręb 10 miasto Piaseczno