Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół

4521
Rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli
Rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli

Zakończył się I etap rekrutacji do przedszkoli i klas I. W dniu 6 kwietnia 2020 roku zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli, zaś w dniu 15 kwietnia 2020 roku do szkół podstawowych.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, który rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa do 17 kwietnia 2020 roku. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywać się będzie w dniach 16 – 30 kwietnia 2020 roku.

Wobec zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa potwierdzenie odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu NABO. Po zalogowaniu się do systemu, dla dzieci zakwalifikowanych do wybranej przez rodziców placówki, będzie dostępna opcja “Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły”. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w powyższym terminie jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Brak potwierdzenia będzie oznaczał rezygnację z miejsca w danej placówce.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zostanie ogłoszona w dniu 21 kwietnia 2020 roku, zaś do szkół podstawowych w dniu 5 maja 2020 roku.

Szczegółowy harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie z wybranymi placówkami.