Informacja Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Piaseczno – miasto, w obrębie 0025 oznaczoną jako działka ew. nr 1/12 objętą decyzją nr 202/SPEC/2022

211

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Piaseczno – miasto, w obrębie 0025 oznaczoną jako działka ew. nr 1/12 objętą decyzją nr 202/SPEC/2022