Informacja Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowianiu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość tj. dz. 42/1 ob. 0023 miasto Piaseczno objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022

84

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Informacja Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowianiu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość tj. dz. 42/1 ob. 0023 miasto Piaseczno objętą decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022