INFORMACJA: zamknięcie obiektów GOSiR do 15 maja 2020 r.

711
INFORMACJA: zamknięcie obiektów GOSiR do 15 maja 2020 r.

INFORMACJA

W związku ze stanem epidemii obiekty GOSiR Piaseczno będą zamknięte do 15 maja br., z wyjątkiem obiektów otwartych: stadion, orlik, skatepark, korty tenisowe, które od 4 maja br. będą dostępne

z zaleconymi ograniczeniami (szczegółowe informacje – w obiektach)

Imprezy sportowe i rekreacyjne pozostają odwołane do 30 czerwca br.
(w/w informacje są aktualizowane w oparciu o decyzje rządowe i samorządowe)

Źródło: GOSIR : INFORMACJA: zamknięcie obiektów do 15 maja br.