Zasady korzystania z obiektów GOSiR Piaseczno od 4 maja 2020 r.

617

Zasady korzystania z otwartych obiektów GOSiR Piaseczno podczas epidemii.

  • Pierwszeństwo korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane.
  • Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 6. osobowych.
  • Czas trwania zajęć jednej grupy wynosi 1. godz.
  • Między zajęciami obowiązuje 20. min. przerwa techniczna (zmiana grupy, dezynfekcja).
  • Uczestnicy zajęć podlegają weryfikacji w/g listy w punkcie obsługi obiektu.
  • Listy uczestników zajęć należy składać lub wypełniać w dniu zajęć, w wyznaczonym punkcie obsługi obiektu (wzór listy do pobrania na stronie GOSiR lub w obiekcie).
  • Przed wejściem na obiekt uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa (używanie maseczki ochronnej, dezynfekcja rąk).
  • Podczas zajęć sportowych maseczka ochronna nie obowiązuje.
  • Uczestnicy zobowiązani są do respektowania poleceń obsługi obiektu.
  • Niniejsze zasady obowiązują od 04.05.2020 do odwołania.

Prosimy o zgłaszanie zajęć wg załącznika: Lista uczestników zajęć sportowych na obiektach otwartych GOSiR Piaseczno podczas epidemii.

GOSiR decyduje o 3 boiskach, natomiast o możliwości korzystania z pozostałych obiektów decydują ich gospodarze tj.: kluby, dane kontaktowe na stronie GOSiR w zakładce “kluby”: www.gosir-piaseczno.pl

Źródło: GOSIR : INFORMACJA: zasady korzystania z obiektów od 04 maja br.