Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania Inwestycji w Referacie Polityki Mobilności i Transportu

80

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania Inwestycji w Referacie Polityki Mobilności i Transportu.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Inspektor/Podinspektor ds. przygotowania Inwestycji w Referacie Polityki Mobilności i Transportu