Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – 1/2 lub pełny etat

699

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  Inspektor/Podinspektor  nadzoru robót  elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych  i Inżynierii Ruchu – ½  lub pełny etat.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA


Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Inspektor/Podinspektor nadzoru robót elektrycznych w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu – 1/2 lub pełny etat