Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej

260

 
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Inspektora w  Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej.
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:


Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej