Inspektor w Wydziale Oświaty

2446

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Kościuszki 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko  Inspektora w Wydziale Oświaty 1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:  wyższe,
b) staż pracy – 3 lata,
c) niekaralność, tj. osoba, która nie była…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Inspektor w Wydziale Oświaty