Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury

457

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  Inspektor   w Wydziale Urbanistyki i Architektury
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Inspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury