Instrukcja postępowania w przypadku znalezienia psa

8351

Instrukcja postępowania w przypadku znalezienia psa:

• Nie zabieraj psa z miejsca znalezienia,

• skontaktuj się z opiekunem zwierzęcia (jeśli jesteś w stanie go ustalić np. na podstawie adresówki),

• jeśli pies nie ma żadnych zawieszek umożliwiających kontakt z opiekunem,  zostań z nim i zadzwoń do straży miejskiej właściwej dla miejsca znalezienia psa,

• po godzinach pracy Straży Miejskiej oraz w dni wolne od pracy wszystkie zgłoszenia w sprawie zwierząt bezpańskich lub porzuconych przez właścicieli należy zgłaszać pod nr 22 750-21-60. W razie znalezienia zwierzęcia, którego nie można zostawić w miejscu znalezienia, np. szczeniaka, należy przekazać zgłoszenie jak wyżej.

Czas reakcji od chwili zgłoszenia do czasu odebrania zwierzęcia to maksymalnie 1 godzina. W przypadku zwierząt, które uległy wypadkowi, straż miejska przekazuje informację podmiotowi świadczącemu usługi odławiania zwierząt na rzecz gminy Piaseczno. Jest on zobowiązany do jak najszybszej reakcji.