Interpelacja w sprawie posypywania chodników w okresie zimowym wyłącznie piaskiem

81

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Interpelacja w sprawie posypywania chodników w okresie zimowym wyłącznie piaskiem