Interpelacja w sprawie zagospodarowania na cele rekreacyjne górki nasypu istniejącego w pobliżu osiiedla Nasz Zdrowy Dom w Julianowie

37

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Interpelacja w sprawie zagospodarowania na cele rekreacyjne górki nasypu istniejącego w pobliżu osiiedla Nasz Zdrowy Dom w Julianowie