Interpelacja w sprawie zawieszenia siatki ochronnej dookoła boisk sportowych przy GOSIR

241

Obraz dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny interpelacja. Dostęp alternatywny: Małgorzata Tarkowska kierunkowy 22 numer telefonu 7017575.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Interpelacja w sprawie zawieszenia siatki ochronnej dookoła boisk sportowych przy GOSIR