Zamówienie INW.4125.2.2020.AM.100

214

Zamówienie na wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich wraz z analizą historyczną dla budynków zlokalizowanych przy Placu Piłsudskiego 3 i 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.4125.2.2020.AM.100