INW.4125.2.2020.MS.11

201

I
W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: „ Wykonanie zabezpieczenia ściany szczytowej elewacji północnej budynku zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)” w formule zaprojektuj…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.4125.2.2020.MS.11