INW.4125.2.2020.MS.42

1036

I W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: Wykonanie zabezpieczenia budynków zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 2 i 2a oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)”. proszę o złożenie oferty /…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.4125.2.2020.MS.42