Zamówienie na Przygotowanie kompletu dokumentacji do wniosku wraz ze złożeniem wniosku oraz wraz z uzyskaniem decyzji wyłączenia z produkcji leśnej działek o nr ewidencyjnych 436/1 i 436/2 Obręb Zalesie Górne, Piaseczno w ramach zadania pt. „Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym”

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7011.14.2020.PZ.194