INW.7011.8.2022.AS.60

279

                                                               Zapytanie ofertowe   I.  W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: Opracowanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku komunalnego położonego przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn….

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7011.8.2022.AS.60