INW.7013.13.2021.MS.303

208

I. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: Pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego – konserwatorskiego ds. polichromii przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt + realizacja” prosimy o złożenie oferty  (w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7013.13.2021.MS.303