Zamówienie na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, w ramach zadania „Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie – park miejski Redutowa” na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7013.16.2019.PZ.157