INW.7013.4.2021.JS.243

253

I W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: Wykonanie przyłącza energetycznego do pawilonu w Jazgarzewie przy ul. Leśnej dz. nr 242/2 w ramach zadania pt. „Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej – FUNDUSZ SOŁECKI JAZGARZEW – WÓLKA PĘCHERSKA.” proszę o złożenie oferty (wypełniony formularz…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7013.4.2021.JS.243