INW.7021.109.2022.RR.210

78

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na:   ,,Wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego budynku hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie”   proszę o złożenie oferty do dnia 16.08.2022 do godz. 16:00 w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wydział…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7021.109.2022.RR.210