INW.7021.3.2021.LR.398

100

ZAPYTANIE OFERTOWE I
W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na: „Remont dachu budynku magazynowego kolejki wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie” proszę o złożenie oferty / w formie skanu wypełnionego i podpisanego wzoru oferty / do dnia 27.10.2021 do godz. 16:00  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inw@piaseczno.eu…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : INW.7021.3.2021.LR.398