Jak poruszać się po metropolii warszawskiej? Zapraszamy na konsultacje społeczne

Zaczynają się konsultacje społeczne nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla metropolii warszawskiej. Zostaną zorganizowane trzy etapy konsultacji. Pierwsze spotkanie (online) odbędzie się już w czwartek 12 maja 2022 roku.

SUMP to dokument strategiczny. Ma pomóc w planowaniu transportu i mobilności. Niezwykle istotna w tworzeniu SUMP jest partycypacja społeczna. To mieszkanki i mieszkańcy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły wiedzą czego potrzeba, by przemieszczanie się po metropolii warszawskiej było łatwiejsze. W 2021 roku w ramach projektu pilotażowego poświęconego przygotowaniu i wdrożeniu planu odbyło się dziewięć spotkań i warsztatów z jednostkami samorządu terytorialnego. Na początku 2022 roku ankieterzy odwiedzili blisko osiem tysięcy gospodarstw domowych na terenie całej metropolii warszawskiej. Pytali mieszkańców m.in. o ich aktualne problemy związane z przemieszczaniem się po najbliższej okolicy oraz podróżami do innych miejscowości.

W czwartek 12 maja 2022 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne spotkaniem online, otwartym dla każdego. Organizatorzy opowiedzą, jak wygląda proces tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej krok po kroku. Początek o godz. 17.30. W spotkaniu można uczestniczyć za pośrednictwem YouTube (link do kanału SUMP metropolii warszawskiej: tiny.pl/9s5tq) lub platformy ZOOM (link do spotkania: tiny.pl/92q18, hasło: mobilnosc).

Do 4 czerwca można zgłosić swoje uwagi wypełniając internetowy formularz na stronie: tiny.pl/96x8q. Zapraszam do wypełnienia ankiety i zachęcenia do tego znajomych,  sąsiadów, współpracowników. Im większa liczba mieszkańców weźmie udział w tej akcji, tym bardziej uzyskane opinie będą odzwierciedlać potrzeby naszej gminy przy przygotowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Korzystnie sformułowane zapisy Planu mogą być pomocne w przyszłości dla pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury transportowej i jej otoczenia.

Na stronie poświęconej SUMP publikowane są na bieżąco informacje związane z przygotowywanym dokumentem.

Prace nad SUMP potrwają do połowy 2023 roku.

Zrównoważony Transport - ulotka