Jakie centrum miasta?

3343
Jakie centrum Piaseczna? Na zdjęciu mapa centrum miasta z naniesionymi pisakami pomysłami na zagospodarowanie.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Pod okiem doświadczonych urbanistów urzędnicy i radni pracowali nad wizją zagospodarowania centrum Piaseczna.

Od kilku miesięcy Gmina pracuje nad projektem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta.

Jakie centrum Piaseczna - warsztaty
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Przed nami ważne decyzje dotyczące przede wszystkim wyboru lokalizacji dla sali teatralno-widowiskowej i odniesienie się do nieco kontrowersyjnej propozycji przeniesienia urzędu miasta poza ścisłe centrum – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Nowa siedziba urzędu, w przeciwieństwie do teatru miejskiego, to dosyć odległa perspektywa, ale plan miejscowy jest aktem prawa, który będzie obowiązywał przez wiele lat i określi możliwości zagospodarowania centrum miasta. Część działek w tym rejonie jest jeszcze niezagospodarowana. To między innymi tereny przy ul. Nadarzyńskiej czy ul. Zgoda. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określą m.in. czy i w jaki sposób będzie można je zabudować.

Jakie centrum Piaseczna - warsztaty
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Mamy świadomość, że aby miasto dobrze funkcjonowało, było przyjazne dla mieszkańców, konieczne jest uwzględnienie różnych aspektów, które trzeba dobrze przemyśleć, zaprojektować a następnie konsekwentnie realizować – zaznacza wiceburmistrz Robert Widz. Gmina zdecydowała o zaproszeniu do współpracy w tym zakresie urbanistów z wieloletnim doświadczeniem.

Jakie centrum Piaseczna? Na zdjeciu tablica multimedialna z obrazem rozwiązań infrastruktury deszczowej oraz prelegentka.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Wiele aspektów i doradztwo doświadczonych specjalistów

– W pierwszym etapie przez trzy miesiące analizowaliśmy istniejące uwarunkowania, zarówno w terenie, jak i dokumentach. Prowadziliśmy też rozmowy z burmistrzami na temat oczekiwań, potrzeb i kierunków w jakich chcieliby rozwijać miasto – mówi główny projektant i twórca biura MAU, Maciej Mycielski. Kolejnym etapem były przeprowadzone w połowie września warsztaty, w których udział wzięli urzędnicy, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy oraz radni.

Jakie centrum Piaseczna? Na zdjęciu spotkanie w CEM. Prelegent obok tablicy oraz słuchająca go grupa urzędników.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Pod uwagę braliśmy strategię rozwoju, aspekt konserwatorski, kwestie komunikacyjne i środowiskowe, ale też kontekst społeczny i funkcjonalny – podkreśla Maciej Mycielski. Podczas kolejnych bloków warsztatowych ich uczestnicy przyglądali się mapom śródmieścia Piaseczna i konfrontowali różne uwarunkowania, pomysły i potrzeby związane z zagospodarowaniem centrum miasta.

Jakie centrum miasta? Na zdjęciu urzędnicy, specjaliści i burmistrz Daniel Putkiewicz podczas prac warsztatowych.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska
Jakie centrum Piaseczna? Na zdjęciu urzędnicy i rozłożona na stole mapa miasta.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Naszym zadaniem jest dbanie o miasto dziś, ale też myślenie o jego przyszłości. Dzisiejsze decyzje bowiem wpłyną na wygląd i funkcjonalność miasta przez następne kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Decyzje te powinny być świadome i uwzględniać między innymi wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, zmiany demograficzne, ale też oczekiwania społeczne – zarówno właścicieli nieruchomości, osób prowadzących tu działalność gospodarczą, jak i wszystkich tych, którzy załatwiają swoje sprawy w centrum miasta, korzystają z bogatej oferty kulturalnej czy wybierają się na spacer.

Jakie centrum Piaseczna? Na zdjęciu wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak nad stołem z rozłożoną mapą Piaseczna.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Planowane konsultacje z mieszkańcami

Zatrudnieni przez gminę urbaniści w najbliższych miesiącach przygotują propozycje rozwiązań, które następnie zostaną poddane konsultacjom społecznym. – Poprosiliśmy ekspertów o przygotowanie wstępnych propozycji, które następnie poddam ocenie mieszkańców. Wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat propozycji zagospodarowania centrum miasta – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Jakie centrum Piaseczna? Na zdjęciu prelegent i tablice z efektami prac warsztatowych.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

O zakresie konsultacji i ich terminie poinformujemy na naszej stronie www.piaseczno.eu.

Piaseczno odNowa logo