Joanna Morawska Sołtyską Roku

538
Joanna Morawska
foto Łukasz Wyleziński

Będąca od 2008 roku sołtyską Wólki Kozodawskiej, Pani Joanna Morawska otrzymała zaszczytny tytuł przyznawany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz „Gazetę Sołecką”.

Oficjalne wręczenie tytułów 9 wyróżnionym sołtysom i sołtyskom z całej Polski nastąpi 13 lipca w gmachu Senatu RP. Uroczystość będzie bowiem częścią konferencji pt. „25 lat odnowy wsi w Polsce”, organizowanej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.  Patronat nad konkursem od kilku lat obejmuje Marszałek Senatu.

Pani Sołtys Joanna Morawska, będąca jednocześnie radną gminy Piaseczno, odebrała gratulacje od prezydium rady oraz burmistrza Piaseczna podczas sesji absolutoryjnej 22 czerwca 2022 r.

Gratulujemy Pani Joannie oraz mieszkańcom Wólki Kozodawskiej sukcesu, życząc wielu kolejnych udanych inicjatyw lokalnych. Przypominamy też, że w 2018 roku Sołtyską Roku w tym samym konkursie wybrana była Pani Ewa Molenda-Stroińska z Zalesia Górnego, a w roku 2006 Pani Honorata Kalicińska z Żabieńca.