Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie

226

OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.
 
 Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Kierownik Referatu Płac i Ubezpieczeń Społecznych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie