Kobieca Osobowość Roku 2022

2993

Kobieca Osobowość Roku 2022. Plakat ze statuetką.Konkurs Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno 2022 został ogłoszony. Kandydatki w czterech kategoriach można zgłaszać do końca stycznia.

Zeszłoroczna, pierwsza edycja Konkursu Kobieca Osobowość Roku Gminy Piaseczno, pokazała, że Piasecznianki są wyjątkowo aktywne, a wybór laureatek spośród zgłoszonych kandydatek, nie należał do najłatwiejszych.

Celem tegorocznego Konkursu jest uhonorowanie aktywnych kobiet, związanych z Gminą Piaseczno, które w 2022 roku wyróżniały się w jednej z 4 dziedzin, biorąc czynny udział w życiu lokalnej społeczności, inspirując innych i stanowiąc wzór do naśladowania.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno z inicjatywy Piaseczyńskiej Rady Kobiet. Adresatkami konkursu są Kobiety urodzone, zamieszkałe lub prowadzące działalność na terenie Gminy Piaseczno. Panie zostaną wyróżnione za działalność w czterech obszarach: biznes i jego otoczenie, działalność edukacyjna, działalność kulturalna oraz działalność społeczna. Kandydatki do nagrody w poszczególnych kategoriach mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne (w tym przez samą kandydatkę), instytucje lub organizacje.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2023. W celu zgłoszenia swojej kandydatki należy wypełnić specjalny formularz dostępny do pobrania na stronie gminy BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub w wersji papierowej w siedzibie urzędu, a następnie przesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy: kobieca.osobowosc@piaseczno.eu, złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Oceny kandydatek dokona specjalnie powołana Kapituła. Pod uwagę brana będzie zgodność działalności Kandydatek z ideą konkursu. W przypadku kategorii biznes i jego otoczenie będzie to prowadzenie z sukcesem własnej działalności gospodarczej lub pełnienie z sukcesami funkcji kierowniczych,  działanie zgodnie z zasadami równouprawnienia, wdrażanie rozwiązań organizacyjnych przyjaznych kobietom i osobom w wieku 50+, stałe rozwijanie własnych kompetencji zawodowych, wdrażanie innowacji, stosowanie nowatorskich metod zarządzania zapewniających sukces rynkowy, a przy tym satysfakcję pracowników, aktywność biznesowa wspierająca lokalne środowisko. W ocenie kandydatek w kategorii działalność edukacyjna kryteriami oceny będzie organizowanie lub wspieranie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych na rzecz szeroko rozumianego lokalnego środowiska, wspieranie szkół i innych placówek oświatowych, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania. Kandydatki w kategorii kultura oceniane będą pod względem wybitnych osiągnięć w jednej z dziedzin kultury i/lub promowanie ziemi piaseczyńskiej poprzez działalność kulturalną, inicjowanie działań kulturalnych, promowanie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz ludzi kultury z Piaseczna i okolic. Natomiast w kategorii aktywność społeczna będzie to praca zawodowa lub wolontariat skupiający się na ważnych społecznie wyzwaniach, w tym związanych z prawami kobiet, działalnością proekologiczną, wsparciem środowisk szczególnie narażonych na dyskryminację lub wykluczenie społeczne, działalność na rzecz innych mająca charakter lokalny, wsparcie lub integracja różnych lokalnych środowisk i grup społecznych.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali 8 marca 2023 r.

Regulamin Konkursu dostępny jest w BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Partnerami konkursu są: PasteLove Home Nail Spa, EBK Partner w Reklamie właściciel marki Pasja Rodzinnego Smaku, Aisko, Archidotum Design.