Kodowanki – programowanie z robotem Photon

393

Poznaj Photona i koduj w bibliotece! Podczas cyklu zajęć będziemy odkrywać możliwości robota i uczyć go chodzić, mówić, śpiewać, reagować na przeszkody. Zapisujemy na cały cykl warsztatów: piątki 15, 22, 29 marca 2019 godz. 16.30-17.30.
Zajęcia dla dzieci (8-10 lat), które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach.
Liczba miejsc ograniczona. Aby zapisać się na zajęcia trzeba wypełnić kartę zgłoszenia udziału (dostępna w bibliotece lub poniżej) oraz dostarczyć osobiście lub skanem na adres jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl.
Karta zgłoszenia udziału
Regulamin „Kodowanki – programowanie z robotem Photon”
Zajęcia odbywają się w ramach projektu Strefa KreaTYwni dofinansowanego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.


Źródło: Biblioteka Publiczna : Kodowanki – programowanie z robotem Photon